Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Tomasgården retreatsenter71604724 60000
 71604724 60000
 
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:38