Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Innlandet1640512760 55000
Viken143508652 50000
 30755213113 05000
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42