Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Innlandet24867 28000
Viken12083 20000
 3681410 48000
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:38