Kursstatistikk 2022, Oslo

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Oslo Multippel Skleroseforening3312110 720438
Multippel Sklerose Forbundet i Norge0000112
 3312110 720550
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41