Kursstatistikk 2023, Oslo

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Folkedanslaget Symra1988827152
Telelaget i Oslo0000120
Sogn og Fjordanelaget i Oslo0000150
Numedalslaget i Oslo0000122
Håløyglaget0000190
Hordaringen0000387
Hallinglaget i Oslo0000116
Bondeungdomslaget i Oslo00003169
Barnelaget i Oslo0000127
 19888219633
 
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:33