Kursstatistikk 2022, Vestfold og Telemark

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Telemark Barne- og Ungdomsteater131 117101116 07500
Amatørteatret Fantasia157196 55500
 141 174120122 63000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34