Kursstatistikk 2022, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Sjiraffen Kultursenter493 479261396 03500
Bjørnørfolket111 02062113 05000
Musikkteateret Vill63872544 18000
Improoperatørene1736524342 09000
Seniorteateret i Trondheim22742727 09000
Trykkeriet Scene As62726431 28000
Sparbu Teaterlag577318 85500
Sagbruksteateret168237 75500
Hommelvikrevyen230202 99500
 995 972756673 33000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34