Kursstatistikk 2022, Oslo

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Maridalsspillet52552328 67500
Bjørndal Barneteater11511817 36500
 64064146 04000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34