Kursstatistikk 2022, Møre og Romsdal

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Mardøla Teaterlag66334470 95500
Kaula Improteater51255014 27000
 117589485 22500
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:34