Kursstatistikk 2021, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Follo Knipleforening, Lokallag av Knipleforeningen i Norge.111686321 00000
Knipleforeningen i Norge11241 50000
 121806722 50000
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50