Kursstatistikk 2021

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vestland11251 50000
Oslo562257 30000
Viken121806722 50000
 182549731 30000
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50