Kursstatistikk 2021, Innlandet

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Fortidsminneforeningen61724921 50000
Stange Seniordans239324 87500
Hamar Seniordans131373 87500
Hedmarken Lokallag av Fortidsminneforeningen227193 37500
 1126913733 62500
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50