Kursstatistikk 2021, Innlandet

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Sel Teaterlag76112875 85000
Kongsvinger Amatørteater44812752 10000
Elverum Barnemusikkteater52984933 50000
Vestoppland Musikalensemble (Vome)42253628 12500
Hadeland Teaterlag32014325 12500
Lillehammer og Øyer Seniorteater11051612 42500
Festivitetsteatret17197 05000
Norsk Amatørteaterforbund668838 50000
Kulturhjerte As152616 05400
Lillehammer Amatørteater12543 12500
 332 137301261 85400
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50