Kursstatistikk 2021, Innlandet

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Nordsinni Ungdomslag213486 96000
Våler Folkedanslag27689 50000
Folkedanslaget Sølja240675 00000
Gjøvik Folkedanslag130183 75000
 728010125 21000
 
Sist oppdatert 16. mai 2022, 12:50