Kursstatistikk 2023, Møre og Romsdal

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Sunnmøre birøkterlag112171 20000
Vestre Sunnmøre Birøktarlag0000242
 112171 200242
 
Sist oppdatert 24. mar. 2023, 16:32