Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norske Redningshunder Østfold og Follo Distrikt311 230271123 00000
Norske Redningshunder Drammen Lag114307543 00000
Norske Redningshunder Buskerud Distrikt153959539 50000
Norske Redningshunder63783237 80000
Norske Redningshunder Ringerike og Modum Lag1434113134 10000
Norske Redningshunder Numedal og Midtre Hallingdal Lag122766227 60000
Norske Redningshunder Oslo/asker og Bærum Distrikt71485314 80000
Norske Redningshunder Kongsberg og Omegn Lag377167 80000
Norske Redningshunder Romerike Distrikt474727 40000
Norske Redningshunder Lier Lag228312 80000
 1053 377838337 80000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33