Kursstatistikk 2022, Vestland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norske Redningshunder Hordaland Distrikt461 293342129 30000
Norske Redningshunder128696486 90000
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane Distrikt153038730 30000
Norske Redningshunder Østfold og Follo Distrikt480278 00000
Norske Redningshunder Rogaland Distrikt360156 00000
 802 605535260 50000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33