Kursstatistikk 2022, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norske Redningshunder161 18990118 90000
Norske Redningshunder, Røros Lag926310726 10000
Norske Redningshunder Innherred Lag102617226 10000
Norske Redningshunder, Trondheim Lag585268 50000
Norske Redningshunder Trøndelag Distrikt11551 50000
Norske Redningshunder ,Oppdal Lag11451 40000
 421 827305182 50000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33