Kursstatistikk 2022, Troms og Finnmark

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norske Redningshunder271,365165136,50000
Norske Redningshunder Hålogaland Distrikt173237632,30000
Norske Redningshunder Finnmark Distrikt132658326,50000
Norske Redningshunder, Midt Troms Lag142495624,90000
Norske Redningshunder Øst-Finnmark Lag122188021,80000
Norske Redningshunder Troms Distrikt72185621,80000
Norske Redningshunder Harstad Lag92025120,20000
Norske Redningshunder Alta Lag71324113,20000
Norske Redningshunder, Svalbard Lag247114,70000
 1083,019619301,90000
 
Sist oppdatert Feb 8, 2023, 4:33 PM