Kursstatistikk 2022, Troms og Finnmark

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hageselskapet Troms11241 20000
Finnsnes Hagelag11201 20000
 22442 40000
 
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:35