Kursstatistikk 2022, Oslo

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norske Redningshunder Oslo/asker og Bærum Distrikt2897423797 40000
 2897423797 40000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33