Kursstatistikk 2022, Innlandet

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norske Redningshunder95584655 80000
Norske Redningshunder ,Oppdal Lag63273532 70000
Norske Redningshunder Oslo/asker og Bærum Distrikt102005420 00000
Norske Redningshunder Gjøvik, Toten og Hadeland Lag41603516 00000
Norske Redningshunder Lillehammer Lag41135711 30000
Norske Redningshunder, Røros Lag252135 20000
Norske Redningshunder Lier Lag24684 60000
Norske Redningshunder Sogn og Fjordane Distrikt22882 80000
Norske Redningshunder Romerike Distrikt123362 30000
 401 507292150 70000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33