Kursstatistikk 2022, Innlandet

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Alvdal Hagelag12502 50000
Hageselskapet Gjøvik185800334
Vestre Toten Hagelag0000233
 23353 300567
 
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:35