Kursstatistikk 2022, Agder

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norske Redningshunder141 02979102 90000
Norske Redningshunder Agder Distrikt1526312126 30000
Norske Redningshunder Lier Lag51212512 10000
Norske Redningshunder Oslo/asker og Bærum Distrikt126122 60000
 351 439237143 90000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:33