Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2023, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Pinsemenigheten Betel, Trondheim16558 80000
Pinsebevegelsen i Norge630566 00000
 7956114 80000
 
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32