Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2023, Innlandet

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Evangeliesenteret Motivasjonssenter Fjordtun41563418 72000
 41563418 72000
 
Sist oppdatert 1. jun. 2023, 17:32