Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022, Rogaland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norges Kfuk Kfum Speidere1225 056744437 50000
Rogaland Kfuk-Kfum-Speidere53869262148 77000
Engøyholmen Kfuk-Kfum Speidere2180721 80000
Uburhedleren Kfuk-Kfum-Speidere141608028 28000
 1916 2651 093636 35000
 
Sist oppdatert 7. des. 2022, 16:36