Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022, Rogaland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Rogaland Kfuk-Kfum-Speidere2640312870 51000
Engøyholmen Kfuk-Kfum Speidere190410 90000
Uburhedleren Kfuk-Kfum-Speidere9755113 87000
 3656818395 28000
 
Sist oppdatert 7. jul. 2022, 17:38