Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Rogaland161688031 10000
Oslo1691 66000
 171748932 76000
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:38