Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Viken261 473112143 36000
 261 473112143 36000
 
Sist oppdatert 7. des. 2022, 16:36