Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norsk Tourette Forening3364777 347112
Norsk Tourette Forening, Viken Fylkeslag000029
 3364777 347321
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42