Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Sarpsborg Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund722511249 25010275
Nedre Romerike Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund31033516 998276
Øvre Romerike Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund5764323 400483
Norges Fibromyalgi Forbund46037109 3008159
Østfold Fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund250158 920488
Ringerike og Omegn Lokallag av Norges Fibromyalgiforbund218402 200428
Buskerud Fylkeslag av Norgesfibromyalgiforbund158800445
Tønsberg Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund000019
Larvik og Omegn Lokallag av Norges Fibromyalgiforbund0000115
Fredrikstad og Omegn Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund00004114
Akershus Fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund000015
 24537290210 86843897
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42