Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hlf Hørselshemmedes Landsforbund7141205528 7979135
Hlf Viken442152181 460322
Hlf Eiker2412732 240333
HLF Lier19171 26000
Hlf Fredrikstad og Omegn19489 800120
Hlfu (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom)0000126
Hlf Øvre Romerike0000110
Hlf Sarpsborg0000214
Hlf Oslo0000110
Hlf Nedre Romerike000019
HLF Kongsberg000014
Hlf Bærum000018
Hlf - Askim og Omegn000014
 15242449753 55725295
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42