Kursstatistikk 2022, Vestland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Bergen Døvesenter248181 600346
Møre og Romsdal Døveforening112480000
 360222 400346
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41