Kursstatistikk 2022, Vestland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hørselshemmedes Landsforbund (Hlf) Vestland4227958 380540
Hlf Sunnhordland000019
 4227958 380649
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42