Kursstatistikk 2022, Vestland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hørselshemmedes Landsforbund (Hlf) Vestland956167155 18000
Hlf Sunnhordland1971 80000
 1065174156 98000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36