Kursstatistikk 2022, Vestfold og Telemark

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hlf Vestfold og Telemark884149147 85000
Hlf Hørselshemmedes Landsforbund251277 34500
Hlf Larvik18286 60000
Nome Hørsellag1556 00000
 12148209167 79500
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36