Kursstatistikk 2022, Vestfold og Telemark

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hlf Vestfold og Telemark54582101 050339
Hlf Hørselshemmedes Landsforbund12012800134
Hlf Larvik18286 60000
 773122108 450473
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42