Kursstatistikk 2022, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Nord-Trøndelag Lymfødem- og Lipødemforening128113 920229
Trøndelag Sør Lymfødem - og Lipødemforening0000252
 128113 920481
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41