Kursstatistikk 2022, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag3225214 104416
 3225214 104416
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42