Kursstatistikk 2022, Trøndelag

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hlf Trøndelag778132238 46500
HLF Overhalla , Grong og Høylandet245388 60000
Hlf Steinkjer Hørselslag3236113 20000
 12146231260 26500
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36