Kursstatistikk 2022, Troms og Finnmark

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hlf Sør-Varanger1020724336 37500
Hlf Troms og Finnmark Fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund/hlf Romssa Ja Finnmarkku771124355 66400
Balsfjord, Lyngen og Storfjord Bls Hørselslag3421412 65300
Hlf Tromsø229426 43900
Hlf Hammerfest og Kvalsund123880000
Hlf Porsanger Lokallag av Hørselshemmedes Landsforbund110102 00000
Hlf Harstad28171 60000
 26390458415 53100
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36