Kursstatistikk 2022, Rogaland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norges Blindeforbund Rogaland818386146 585643
Førerhundskolen35632 40000
 1123989148 985643
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42