Kursstatistikk 2022, Oslo

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Ryggforeningen i Oslo og Akershus Fylkeslag (Rioa)337256 200244
Ryggforeningen i Norge110165 80000
 4474112 000244
 
Sist oppdatert 30. sep. 2022, 17:41