Kursstatistikk 2022, Oslo

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norsk Tourette Forening2133515 71715
Oslo Fylkeslag, Norsk Tourette Forening000028
Norsk Tourette Forening, Vestfold Fylkeslag000014
 2133515 717417
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42