Kursstatistikk 2022, Oslo

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Sarpsborg Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund18464 12000
 18464 12000
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42