Kursstatistikk 2022, Oslo

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hlf Briskeby - Rehabilitering og Utadrettede Tjenester As621 360895418 28000
Hlf Oslo Syd-Vest53693960 11100
Hlf Oslo5954287 06200
Hlf Oslo Nord-Øst12166 20000
Hlf Solør112454 48000
Hlf Viken210244 14000
Hlf Bærum11068 00000
 771 8771 057588 27300
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36