Kursstatistikk 2022, Nordland

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Vesterålen Lymfødem- og Lipødemforening135144 350234
 135144 350234
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42