Kursstatistikk 2022, Møre og Romsdal

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Sunnmøre Lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund141180000
 141180000
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42