Kursstatistikk 2022, Møre og Romsdal

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norges Blindeforbund Møre og Romsdal5527782 02011201
Førerhundskolen33232 40000
 8848084 42011201
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42