Kursstatistikk 2022, Møre og Romsdal

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hlf Nordre Sunnmøre1814917060 56400
Hlf Molde6727012 94500
Hlf ( Hørselshemmedes Landsforbund) Møre og Romsdal54989152 96000
Hlf Volda/ørsta3298910 28300
 32299418236 75200
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36