Kursstatistikk 2022, Innlandet

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Norges Blindeforbund Oppland4551664227 41617154
Norges Blindeforbund Hedmark4032447165 677110
Førerhundskolen6210647 000111
Norges Blindeforbund Østfold20802035 70600
Hundeskolen Veiviseren As257217 0001105
Norges Blindeforbund Rogaland1614 50300
 1141 193140497 30220280
 
Sist oppdatert 3. okt. 2022, 17:42