Kursstatistikk 2022, Innlandet

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Hlf Innlandet558119159 16000
Hlf Solør251196 75000
Hlf Nord-Østerdal12166 20000
Hlf Moss14255 80000
 9134169177 91000
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:36