Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Bygdetruppen Teater271118 16500
Bærum Musikk- og Danseteater Ungdom15165 86500
Stiftelsen Stabekk Teaterskole00002400
Rykte00001130
Lillestrøm Folketeater00001200
Enebakk Barne og Ungdomsteater00007620
 31221714 030111 350
 
Sist oppdatert 20. mai 2022, 17:37