Kursstatistikk 2022, Viken

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Lokallag
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Enebakk Barne og Ungdomsteater76202871 30000
Stiftelsen Stabekk Teaterskole45934662 12600
Bygdetruppen Teater82554127 28000
Nettverk for Regionale Teaterråd51503415 30000
Rykte1130814 95000
Drøbak Studiescene186149 24000
Kanutten Teaterlag160106 90000
Bærum Musikk- og Danseteater Ungdom15155 86500
Huseby Familieteater11341 49500
 291 958190214 45600
 
Sist oppdatert 17. apr. 2023, 14:04